"Rivershow" Esztergomban - avagy mi az a Duna Stratégia

2013. március 20-án került megrendezésre a "Rivershow" rendezvénye Esztergomban, ahol tovább körvonalazódott a minket is érintő Duna Stratégia 3. prioritási területének jelenlegi állása (bővebben a PA3-ról: http://groupspaces.com/CultureTourism). A bevezető előadásokból általános információkat tudhadtunk meg a Duna Stratégiáról, mely nem a címzett támogatásokról és egy új intézményrendszerről szól, hanem egy együttműködési keretről. Általánosan a Duna Stratégiáról és a célokról itt olvaszhatsz: http://www.danube-region.eu/

Röviden összefoglalva azok az új információk, melyek Dr. Méhes Márton (Collegium Hungaricum - Danube Cultural Cluster) előadásából kiderültek számunkra:

  • Az egyes prioritási területeknek munkacsoportjai vannak, akik akcióterveket és általános célokat határoztak meg. (7 elemből áll, alapvető célja az együttműködés ösztönzése a Duna régióban.)
  • Magyarországon Medgyesy Balász a Duna Stratégia kormánybiztosa. A területieg illetékes minisztériumok foglalkoznak a Duna Stratégiával. http://dunaregiostrategia.kormany.hu
  • Projektek címkézése: A projektötleteket a Duna Régió Stratégia Titkárságára lehet küldeni, illetve a PA3 terület projektötleteit közvetlenül is lehet küldeni a munkacsoportnak. Amennyiben a munkacsoport úgy ítéli meg, hogy a projektötlet illeszkedik a stratégiába, úgy egy ajánlást - letter of recommendation - kap a projekt, amit lehet majd pályázatokhoz mellékelni. Ez nem jelenti azt, hogy ezzel a pályázat sikerre van ítélve, csak egy pluszt jelenthet az elbíráláskor.
  • A PA 3 munkacsoport a tavalyi évbe kiadott éves jelentésében szerepelnek mintaként szolgáló jó projektek

Pár projekt mutatóban:
Donaufest, Ulm - http://www.donaubuero.de/donaufest
Flow Festival, Ausztria - http://flow-festival.info
Danube Limes - http://danube-limes.eu
illetve a Mindspace, Danube Flow - Hív a Duna projektje is megemlítésre került http://danubeflow.eu

Ezen kívül izgalmas együttműködési projekt a Duna régióban: http://www.danube-networkers.eu

Folytatásként említésre került az I. Duna kulturális konferencia, mely Ulmban kerül megrendezésre 2013. április közepén.